Friday, October 30, 2020
 投資學苑 » 投資學 » 事件分析
  
 投資學
 

 投資學—事件分析

   

名                                      稱

說明

公式

簡易事件分析

 

重複性事件分析

 

數位財經多標的事件分析計算

資訊內涵反應係數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 聯絡TEJ

 

 

 

台灣:886-2-8768-1088中國:86-15021331953;香港:852-53071612

本網頁內容,受著作權法保護,引用本網頁內容,請註明資料來源,以免觸法。

本網站有關投資績效之資訊,並無勸誘任何投資者進行買賣之意圖,亦不代表未來投資績效會與過去相同。

Privacy Statement | Terms Of Use 台灣經濟新報
Tel: 8862-87681088  tej@tej.com.tw